+
 

                                                        ტექნიკური მომსახურება


კომპანიის ვალდებულებები:

1. სადარბაზოში არსებული დომოფონის გეგმიური დათვალიერების ჩატარება თვეში ერთხელ.

(შესაძლო დეფექტების აღმოჩენა და აღმოფხვრა)

2. დამკვეთისგან შემოსული მოთხოვნის შედეგად, მწყობრიდან გამოსული დომოფონის რემონტი განხორციელდება 72 საათის განმავლობაში.(აღმოფხვრის დრო დაკავშირებულია დომოფონის დაზიანების სირთულით)

3. გასაღების (ჩიპების) გამრავლება და მიწოდება 48 საათის განმავლობაში.დამკვეთი იხდის მარტო გასაღების (ჩიპების) საფასურს, მიწოდება უფასოა.

4. სადარბაზოში არსებული შემოსასვლელი კარის მოწესრიგება,წელიწადში ერთხელ (შეღებვა,პეტლების დაზეთვა და ა.შ.)


დამკვეტის ვალდებულებები:

1. ყოველივე თვის 25 რიცხვში გადაიხადოს ტექნიკური მომსახურების საფასური.ახალი დამატებულები